Priser

Prisen for klaverundervisning følger DMpF's takster.
For sæsonen 2023/2024 er det kr. 792,- pr. måned for 25 min om ugen.
Der er også mulighed for individuelle aftaler om undervisningslektionens længde og hyppighed.